Ons fonds houdt op te bestaan

Het laatste nieuws

Je pensioenregeling wijzigt bij de verhuizing

Bij de verhuizing van je pensioen naar Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (CB APF) wijzigt de pensioenregeling. Vanaf dat moment geldt voor jou het pensioenreglement van CB APF. De wijzigingen die specifiek op jóu van toepassing zijn, lees je in de brief die je gekregen hebt van ons fonds. Deze brief vind je ook op de pagina Documenten onder ‘De overgang van onze pensioenregeling’.

Eerdere berichten

Juli 2019

Je pensioen gaat verhuizen

Het pensioen dat je hebt opgebouwd bij ons fonds verhuist naar Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (CB APF). De geplande verhuisdatum is 1 oktober 2019.
In juli 2019 zijn alle deelnemers van ons fonds hierover geïnformeerd. Lees hier de informatie en achtergronden.

Wat is de actuele stand van zaken?

  • De waarde van de opgebouwde pensioenen dragen we één op één over aan CB APF. De Nederlandsche Bank (DNB) is eind juni verzocht voor goedkeuring van deze collectieve overdracht.
  • Na goedkeuring van DNBDe Nederlandsche Bank (DNB) moet de verhuizing goedkeuren. De verhuizing van alle pensioenen kan pas doorgaan als DNB toestemming geeft. DNB controleert of de verhuizing niet nadelig is voor degenen die erbij betrokken zijn. Wij hebben eind juni een verzoek aan DNB gestuurd. De toezichthouder heeft volgens de Pensioenwet drie maanden de tijd om de situatie te beoordelen. Legt DNB geen verbod op dan is de verhuizing definitief en kunnen we verder gaan. kunnen wij overgaan tot verdere uitvoering.
  • Het bestuur van ons fonds heeft besloten om na de overdracht Pensioenfonds Sligro op te heffenAls alle pensioenen zijn verhuisd, ronden we nog enkele zaken administratief af en houdt het Sligro pensioenfonds op te bestaan. Het bestuur heeft op 6 juni 2019 een officieel besluit tot liquidatie genomen. Dat betekent dat alle bestuurders zijn benoemd tot vereffenaars en dat zij erop toezien dat het liquidatieproces zorgvuldig verloopt..

Mei 2019

Het bestuur heeft een onderzoek gedaan naar de toekomst van ons fonds. De uitkomsten hiervan zijn bekend. Hierover ontvang je de komende tijd meer informatie. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen: