Wat krijg je?

Je bent met pensioen. Je inkomen kan bestaan uit:

1. AOW-pensioen

Je krijgt AOW-pensioen van de overheid vanaf een bepaalde leeftijd. De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over je AOW-pensioen vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

2. Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen van ons fonds (standaard vanaf je AOW-leeftijd).

3. En verder mogelijk pensioen van:

  • andere pensioenfondsen of -verzekeraars waar je via andere werkgevers pensioen hebt opgebouwd tijdens je loopbaan
  • een bank of verzekeraar als je zelf hebt gespaard voor extra pensioen

Wanneer krijg je uitbetaald?

Als je met pensioen bent, ontvang je inkomen van verschillende instanties. De overheid keert het AOW-pensioen en Anw uit rond de 22ste van de elke maand. Pensioen van ons fonds ontvang je rond de 23ste van elke maand. Bekijk hier de precieze betaaldata van ons pensioenfonds.