Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt je pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Hierin vind je onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop je met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor jou en je (ex-)partner
  • hoe ons fonds probeert je pensioen mee te laten groeien met de prijsstijgingen

Je werkgever en de Ondernemingsraad (OR) bepalen de inhoud van je pensioenregeling. Ons pensioenfonds voert deze regeling uit en legt als uitvoerder de inhoud van de pensioenregeling vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor jou?

Per 1 januari 2015 heeft ons fonds 1 pensioenregeling: Pensioenreglement 2015. Het pensioen uit eerdere regelingen is omgezet in pensioen volgens Pensioenreglement 2015. Voor iedereen die op of na 1 januari 2015 met pensioen gaat, geldt Pensioenreglement 2015.

Was je al met pensioen op 1 januari 2015? Dan heb je pensioen opgebouwd in een andere pensioenregeling. Wil je weten welke regeling dat was? Neem dan contact met op met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Mogelijk was er op jou een overgangsregeling van toepassing. Dan heb je hierover persoonlijk bericht gehad.

Opbouw van je pensioen

Binnen de pensioenregeling van ons fonds bouwde je tot aan je pensionering pensioen op tot een bepaald maximum jaarsalaris. Het bestuur stelt dit maximum jaarsalaris jaarlijks vast. Je vindt het actuele maximum jaarsalaris bij de kerncijfers.
In aanvulling op de basispensioenregeling van ons fonds, kent je ex-werkgever ook een individuele excedentpensioenregeling (beschikbare premieregeling) voor het gedeelte van je jaarsalaris boven het maximum jaarsalaris van ons fonds. Als je hiervoor in aanmerking kwam, heb je ook een excedentpensioenkapitaal opgebouwd toen je nog werkte. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de uitvoerder van de excedentpensioenregeling: Nationale-Nederlanden.

Volledige pensioenreglement

Wil je precies weten wat er in je pensioenreglement staat? Download hier het volledige reglement.