Wat is pensioen?

De bouwstenen van je pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat je ontvangt vanaf het moment dat je bent gestopt met werken. Je ontvangt pensioen: 

  1. van de overheid
  2. van één of meer pensioenfonds(en) of verzekeraars
  3. van een bank of verzekeraar als je zelf hebt gespaard voor extra pensioen

Wanneer we spreken over (jouw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat je via je werkgever Sligro Food Group Nederland (hierna: je werkgever) opbouwde bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna: ons fonds). Dit pensioen krijg je uitgekeerd in maandelijkse termijnen.
Je bent deelnemer bij ons fonds als tijdens het dienstverband met je werkgever de voorwaarden van de cao Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) op je van toepassing waren.

Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Zodra je de AOW-leeftijd bereikt, is het in Nederland in de wet geregeld dat je in aanmerking komt voor een uitkering van overheidswege.

Ook als een partner plotseling overlijdt, kunnen achterblijvende nabestaanden in aanmerking komen voor een uitkering van de overheid. Deze wettelijke uitkeringen zijn:

  • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd.
  • Anw Afkorting voor Algemene nabestaandenwet. Uitkering die je partner mogelijk krijgt van de overheid als je komt te overlijden.  (Algemene Nabestaanden Wet) kan je partner ontvangen na je overlijden.

Voor beide uitkeringen gelden voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. Wil je meer hierover weten? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

2. Pensioenfonds of verzekeraar

Via je werk kon je aanvullend pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of verzekeraar. Als dat het geval was, ontvang je nu een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de verzekeraar. Het pensioen is een aanvulling op het AOW-pensioen van de overheid. Je werkgever had voor de medewerkers die vallen onder de cao Groothandel in Levensmiddelen (hierna: GIL-cao) een pensioenregeling bij ons fonds.

3. Bank of verzekeraar

Afhankelijk van je financiële situatie en je wensen voor later, heb je misschien zelf gespaard voor extra pensioen. Wanneer je hiervoor hebt gekozen, ontvang je een aanvulling op het pensioen van de overheid en je pensioenfonds/of -verzekeraar.

In deeltijd met pensioen?

Ben je in deeltijd met pensioen? Dan ben je voor ons fonds gepensioneerde, maar tegelijkertijd ook nog werknemer. Dan gaat de:

  • informatie in dit deel van de website over het pensioen dat je al uitgekeerd krijgt
  • informatie in het werknemersdeel van de website over het pensioen dat je via je werk nog (gedeeltelijk) opbouwt bij ons fonds