Nieuws

Opbouw pensioen gaat omlaag per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 gaat het opbouwpercentage bij ons fonds omlaag van 2,1% naar 2,0%. Hierdoor bouw je minder pensioen op.

Wat is het opbouwpercentage?

Je bouwt elk jaar een stukje pensioen op, op basis van het opbouwpercentage van onze pensioenregeling. Je bouwt vanaf 2018 jaarlijks 0,1%-punt minder pensioen op. Daardoor heb je straks minder pensioen opgebouwd. Hoe dichter je nu bij je pensioen staat, des te kleiner het effect is van deze wijziging.

De som van je pensioen

Bij de berekening van de opbouw maken we gebruik van de pensioengrondslag. Dat is je pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Jaarlijks wijzigen de franchise en –als je in 2017 salarisverhoging hebt gehad– ook je pensioengevend jaarsalaris. Om je een beeld te geven van je pensioenopbouw, maken we een rekenvoorbeeld:

  2017             2018
Pensioengevend jaarsalaris (bruto) € 30.000 € 30.300*
Minus franchise € 12.652 € 12.779
Pensioengrondslag (op jaarbasis) € 17.348 € 17.521
Vermenigvuldigd met het opbouwpercentage 2,1% 2%
Pensioenopbouw (afgerond op jaarbasis) € 364 € 350

*) Salarisverhogingen na 1 januari 2017 tellen per 1 januari 2018 mee

Door de wijziging qua pensioenopbouw, bouw je in dit rekenvoorbeeld € 14 bruto per jaar minder op. Op deze website staat meer uitleg over de som van je pensioen en meer rekenvoorbeelden.

Waarom wijzigt het opbouwpercentage?

Vanaf 2018 mogen pensioenfondsen de pensioenrichtleeftijd wijzigen naar 68 jaar. Ons fonds kiest er voor om dat niet te doen en (ook) in 2018 de pensioenrichtleeftijd te handhaven op 67 jaar, dezelfde richtleeftijd die ons fonds ook al in 2017 kent. Als gevolg daarvan moet wel de pensioenopbouw verlaagd worden, omdat onze pensioenregeling anders volgend jaar niet meer voldoet aan de belastingregels.
De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarmee het pensioenfonds rekent. De pensioenrichtleeftijd staat los van de leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan. Wanneer jij je pensioen in laat gaan, bepaal je zelf binnen de keuzemogelijkheden die ons pensioenreglement biedt.

Ook de pensioenpremie wijzigt niet in 2018

Jij en je werkgever betalen elke maand premie voor de opbouw van je pensioen. Omdat je pensioenopbouwpercentage verlaagd wordt van 2,1% naar 2,0%, zou de pensioenpremie ook naar beneden kunnen. Echter, bij aanpassing van de pensioenregeling in 2015 is een vaste premie afgesproken (voor vijf jaar, tot en met 2019). Daarom verlagen we de premie volgend jaar niet. Ons pensioenfonds heeft immers nog een tekort aan reserves. Het deel van de pensioenpremie dat ‘overblijft’, gebruiken we om onze financiële positie verder te versterken.

Hoeveel pensioen heb je?

Wil je weten hoeveel pensioen er is geregeld bij ons fonds? Kijk dan op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je in juli van dit jaar thuis hebt ontvangen (samen met de PensioensliM).
Je kunt de informatie ook online raadplegen. Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers . Hier kun je je pensioencijfers online bekijken en je UPO downloaden.
Heb je ook pensioen via andere werkgevers opgebouwd? Dan kan het verstandig zijn om in te loggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van je totale opgebouwde pensioen en AOW-pensioen van de overheid.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Onze medewerkers helpen je graag.