Nieuws

AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog

AOW-pensioen is een pensioenuitkering van de overheid vanaf een bepaalde leeftijd voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt of ooit heeft gewoond en/of gewerkt.

Het gaat (in 2018) om een uitkering van € 1.172 bruto per maand voor een alleenstaande en € 808 bruto per maand voor iemand die getrouwd is of samenwoont. Wie minder dan 50 jaar in Nederland heeft gewoond of gewerkt voordat het AOW-pensioen ingaat, ontvangt een lager bedrag.

Langer leven, later pensioen

Je kunt niet kiezen wanneer het AOW-pensioen ingaat. De ingangsdatum hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Het kabinet neemt hierover elk jaar een besluit.
Daarbij kijkt het kabinet vijf jaar vooruit op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe langer we met zijn allen leven, des te later ontvangen we voor het eerst AOW-pensioen. Op die manier wil de overheid de AOW-uitkering betaalbaar houden. De levensverwachting is het afgelopen jaar minder snel gestegen dan in de jaren daarvoor. Daarom is een stijging van de AOW-leeftijd nu niet aan de orde.

Hoe stijgt de AOW-leeftijd?

  • Het kabinet heeft eerder al besloten de AOW-leeftijd in stappen te verhogen:
  • in 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar
  • in 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij
  • in 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar
  • in 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden (vanaf 2022 voortaan gekoppeld aan de levensverwachting)

Omdat de levensverwachting vorig jaar is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden is dat ook de AOW-leeftijd voor 2023.

Wie krijgt voor het eerst AOW-pensioen in 2023?

Dit besluit betreft mensen die geboren zijn tussen 1 oktober 1955 en 30 september 1956. Zij weten nu dus precies wanneer zij AOW-pensioen gaan ontvangen. Deze informatie is belangrijk bij het prikken van een datum om te stoppen met werken. Veel mensen kiezen er namelijk voor om het pensioen dat ze via hun werk opbouwen bij een pensioenfonds of verzekeraar tegelijk te laten ingaan met het AOW-pensioen van de overheid.
Ben je geboren op of na 1 oktober 1956? Dan staat je AOW-leeftijd nog niet vast. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je checken wanneer je AOW-pensioen (naar verwachting) ingaat.

Meer informatie

Op deze website lees je welke keuzes je hebt bij ingang van het pensioen van ons fonds. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Onze medewerkers helpen je graag. Heb je vragen over het AOW-pensioen? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank .