Nieuws

Heb jij je nabestaandenpensioen goed verzekerd?

De laatste jaren moeten Nederlanders steeds meer zelf regelen als het gaat om financiën, pensioenen en zorg. Ook als het gaat om nabestaandenpensioen. Is er voldoende inkomen geregeld voor je partner en kinderen als je komt te overlijden?

De kans is groot dat je daar het antwoord niet op weet. Dit was aanleiding voor de ‘pensioendenktank’ Netspar om hier onderzoek naar te doen. De conclusie is dat het voor veel deelnemers van pensioenfondsen onduidelijk is:

  • welke voorzieningen op hen van toepassing zijn, en
  • dat ze lang niet altijd verzekerd zijn van een goed nabestaandenpensioen

Wat heeft de overheid geregeld?

De overheid heeft een uitkering voor nabestaanden, dit is de zogeheten Anw (Algemene nabestaandenwet). Deze uitkering is de laatste jaren sterk versoberd, waardoor slechts een klein percentage mensen (met jonge kinderen) nog recht heeft op deze uitkering. Voor veel nabestaanden geldt deze Anw-uitkering niet. Dit ‘Anw-hiaat’ is maar gedeeltelijk én zeer versnipperd opgevangen door de sociale partners in pensioenregelingen.

Er is een woud aan regelingen ontstaan dat voor deelnemers ondoorzichtig is. Als mensen wisselen van baan, gaan scheiden of tijdelijk geen werk hebben, wordt het er niet makkelijker op. Deze veranderingen hebben ook invloed op wat er geregeld is voor hun nabestaanden. Mensen weten dat vaak niet.

Wat heeft ons fonds geregeld?

Bij ons fonds bouw je ouderdomspensioen op voor jezelf. Er is ook een partnerpensioen geregeld voor je partner als je komt te overlijden tijdens je dienstverband. Woon je samen? Meld je partner hiervoor aan! Voor kinderen is er een wezenpensioen zolang je pensioen opbouwt. 

In onze pensioenregeling is er verder geen Anw-hiaatpensioen opgenomen voor de partner. Via je werkgever Sligro Food Group kun je wel (vrijwillig) een Anw-hiaatverzekering regelen. Meer informatie over deze regeling kun je bij je werkgever krijgen.

Is dat voldoende? 

Wil je weten hoeveel je nabestaanden krijgen als je overlijdt? Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers om te zien wat er geregeld is bij ons fonds. Heb je via meerdere werkgevers pensioen opgebouwd? Log dan ook eens in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van je pensioen en AOW-pensioen van de overheid.

Meer informatie 

Bekijk de informatie op de site van het NIBUD. Wil je meer weten over de uitkomsten van het onderzoek? Bekijk het volledige rapport van Netspar.

Bron: Netspar