Nieuws

Commissie: strengere rekenregels voor pensioenfondsen

Er komen strengere rekenregels voor pensioenfondsen. Daardoor komen ze er financieel slechter voor te staan. Dit vergroot de kans op een verlaging van de pensioenen en/of een verhoging van de pensioenpremie.

De strengere rekenregels zijn een advies van de Commissie Parameters, onder leiding van oud-minister Dijsselbloem. Minister Koolmees (Sociale Zaken) en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) nemen dit advies over. Het is nog niet bekend of de nieuwe rekenregels ook gaan gelden als het nieuwe pensioenstelsel in gaat .

Waar gaat het advies over?

De commissie adviseert 2 dingen:

1. De rekenrente gaat omlaag vanaf 2021

De rente waarmee pensioenfondsen moeten gaan rekenen, wordt strakker gekoppeld aan de marktrente. En die is extreem laag. Daardoor daalt de rekenrente. Gevolg: pensioenfondsen moeten dadelijk meer geld opzij zetten en dat is nadelig voor de financiële positie van een fonds. Bij een slechte financiële positie wordt het moeilijker om de pensioenen jaarlijks te verhogen.

2. Het verwachte beleggingsrendement gaat omlaag vanaf 2020

Fondsen moeten ervan uitgaan dat ze in de toekomst minder geld verdienen met beleggen. Dit is van invloed op fondsen die de pensioenpremie baseren op het verwachte toekomstige beleggingsrendement. Onder meer aan de hand van het verwachte rendement bepalen deze fondsen of ze genoeg premie ontvangen om alle kosten en de opbouw van de pensioenen te betalen. Als dat niet zo is, zou de pensioenpremie omhoog moeten of de kosten verder omlaag.
Daarnaast is dit van belang voor het herstelplan. Een lager verwacht beleggingsrendement vertraagt het verwachte herstel van de financiële positie van het fonds. Hierdoor kan een verlaging van de pensioenen eerder aan de orde zijn dan nu het geval is.