Nieuws

De verhuizing van je pensioen is definitief

De verhuizing van je pensioen van ons fonds naar Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds, kring Sligro Food Group (hierna: CB APF) is definitief. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de collectieve waardeoverdracht goedgekeurd.

Wat gebeurt er nu?

De verhuizing van de pensioenen naar CB APF op 1 oktober 2019 is in gang gezet. De waarde van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen dragen we één op één over. Sinds 1 oktober 2019 geldt voor jouw pensioen het pensioenreglement van CB APF. Omdat we dit proces zorgvuldig en foutloos willen doorlopen nemen we hier de tijd voor. Begin december 2019 heeft CB APF alle gevalideerde informatie met betrekking tot de overgedragen pensioenen tot haar beschikking. Vanaf 1 oktober 2019 keert het CB APF aan gepensioneerden de pensioenen uit.

Welke informatie krijg je nog?

Van ons fonds ontvang je binnenkort een brief over het besluit van DNB. Later krijg je nog een overzicht van jouw opgebouwde pensioenen tot en met 30 september 2019, zoals overgedragen aan CB APF. We versturen dit overzicht begin volgend jaar aan je toe.
Van CB APF ontvang je rond diezelfde tijd ook een eerste pensioenoverzicht, zodat je kunt zien hoe je pensioenen daar in de nieuwe regeling zijn opgenomen.
Uit deze overzichten zal blijken dat CB APF precies de pensioenen in de administratie opneemt die wij hebben overgedragen.

Informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Vanwege de verhuizing is de informatie die je ziet op de nationale website www.mijnpensioenoverzicht.nl tijdelijk niet actueel.
Direct na 1 oktober 2019 zullen daarop nog de niet-omgezette pensioenen zoals bekend bij ons fonds zichtbaar zijn.

Op mijnpensioenoverzicht.nl moet vanaf 1 oktober 2019 ook een verwachting van je pensioenen op de pensioendatum te zien zijn. Dat is een inschatting van je pensioen op basis van een verwacht scenario en een inschatting als het economisch beter of slechter zou gaan. Deze scenario’s zijn door de verhuizing pas later op mijnpensioenoverzicht.nl zichtbaar.

Begin april 2020 wordt de informatie op de nationale website www.mijnpensioenoverzicht.nl geactualiseerd. CB APF levert de nieuwe gegevens hiervoor aan bij de nationale website. Vanaf dat moment is de informatie op deze website weer up-to-date, inclusief de pensioenverwachting in 3 scenario’s.

Wat gebeurt er met het Sligro Pensioenfonds?

Als alle pensioenen zijn verhuisd, ronden we nog enkele zaken administratief af en houdt ons fonds op te bestaan. Volgend jaar verschijnt hiervan een zogeheten liquidatieverslag. Onze website blijft nog even bestaan, zodat je belangrijke documenten ook na 1 oktober 2019 kunt raadplegen en persoonlijke documenten kunt downloaden tot het moment dat ons fonds helemaal ophoudt te bestaan. Wij verwachten dat dit in de loop van 2020 zal zijn.

Heb je vragen over je pensioen?

Vanaf 1 oktober 2019 kun je met vragen terecht bij CB APF. De website is te vinden op www.centraalbeheerapf.nl. Je kunt bellen met het klantteam op 033 – 72 14 717. Of mailen naar klantteam@centraalbeheerapf.nl.