Nieuws

DNB is akkoord met ons geactualiseerde herstelplan

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Dat is een fonds verplicht, zolang er niet genoeg reserves zijn.

Of er een tekort aan reserves is, kun je zien aan de beleidsdekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad was eind april 2019: 111,2%. Deze moet voor ons fonds 120,5% zijn. (Er zijn meerdere dekkingsgraden. Deze houdt ons fonds bij in deze grafiek.)

Herstelplan van ons fonds

In maart 2016 heeft ons fonds voor het eerst een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In de jaren daarna volgde jaarlijks een actualisering van het herstelplan. In alle plannen staat dat ons fonds weer financieel gezond kan worden zonder aanvullende herstelmaatregelen. Ook de looptijd van het plan is ongewijzigd: 10 jaar. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad 120,5% of hoger is.

Als de financiële positie niet verbetert, kunnen aanvullende maatregelen in de toekomst wel nodig zijn. In 2019 is dat niet het geval. Uiteraard informeert ons fonds je als er wel aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Goedkeuring DNB

DNB heeft ons geactualiseerde herstelplan in mei 2019 goedgekeurd. Een herstelplan moet jaarlijks geactualiseerd worden totdat we weer ‘gezond’ zijn. Steeds zal DNB hierover worden geïnformeerd en zal zij ook goedkeuring moeten geven.

Meer informatie

Op deze website plaatsen we informatie over onze actuele financiële positie en lees je ook meer uitleg over het herstelplan.