Nieuws

Heeft je partner genoeg inkomen als je overlijdt?

Vaak blijkt de uitkering voor je nabestaande partner lager dan verwacht. Alsof deze nog niet genoeg aan het hoofd heeft op zo’n moment, komt er dan mogelijk ook nog een financieel probleem bij.

Zover hoeft het niet te komen. Ons fonds regelt een uitkering voor je achterblijvende partner (partnerpensioen ) als je komt te overlijden. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • Je overlijdt tijdens je dienstverband.
  • Je moet - als je samenwoont of in het buitenland gehuwd bent - je partner bij ons fonds aangemeld hebben. Ben je in Nederland gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan hoeft dit niet, we krijgen je partnergegevens dan via de gemeentelijke administratie door.

Ben je uit dienst? Ook dan is er bij ons fonds partnerpensioen geregeld mocht je komen te overlijden. Check hoeveel er bij ons fonds voor je partner in dat geval geregeld is via Mijn Pensioencijfers.

Wat is het partnerpensioen?

Het woord ‘pensioen’ is wat verwarrend. Partnerpensioen is een levenslange uitkering die je partner ontvangt van het pensioenfonds vanaf het moment dat je komt te overlijden. Die uitkering kan een partner bij wijze van spreken al krijgen vanaf zijn of haar veertigste, dus voordat de partner feitelijk ‘gepensioneerd’ is.

Hoeveel partnerpensioen is er voor je partner?

De hoogte hangt af van hoeveel pensioen je tot je pensioen kunt opbouwen (of hebt opgebouwd tot aan je uitdiensttreding). Check hoeveel pensioen er voor jou geregeld is. Dat kost nu een paar minuten en scheelt bij je overlijden een hoop ellende.

  • Het partnerpensioen bij ons fonds kun je checken in Mijn Pensioencijfers. Mijn Pensioencijfers is je persoonlijke online omgeving bij ons pensioenfonds. Het staat ook vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
  • Heb je eerder pensioen opgebouwd via een andere werkgever? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een compleet overzicht van je pensioen via verschillende werkgevers bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars. Deze website toont ook het AOW-pensioen van de overheid. Als je samen met je partner inlogt, zie je wat je partner krijgt als je komt te overlijden.

Waardoor kan het partnerpensioen tegenvallen?

Er zijn verschillende redenen waarom het inkomen kan tegenvallen:

  1. Als je partner een eigen inkomen heeft (salaris of winst uit een onderneming), ontvangt hij of zij minder of geen Anw-uitkering van de overheid. (Je werkgever heeft hiervoor een vrijwillige Anw-hiaatverzekering. Neem voor meer informatie over deze verzekering contact op met de Salarisadministratie van je werkgever).
  2. Het kan ook zijn dat je eerder pensioen hebt opgebouwd bij een andere werkgever en dat het partnerpensioen in die pensioenregeling een verzekering was (net zoals bij ons fonds). Dat betekent dat er alleen een uitkering is voor je partner als je overlijdt tijdens je dienstverband. Als je daar nu uit dienst bent, is er dus niets meer geregeld voor je partner (tenzij je bij je uitdiensttreding bij die werkgever een stukje ouderdomspensioen hebt gebruikt om een (hoger) partnerpensioen te regelen voor je partner).
  3. Ook als je bent gescheiden, is het partnerpensioen lager. Bij scheiding gaat meestal een deel van het door jezelf opgebouwde partnerpensioen naar je ex-partner (tenzij je ex-partner hiervan afziet).
  4. Heb je weinig ouderdomspensioen opgebouwd voor jezelf? Dan is er ook weinig partnerpensioen. Het partnerpensioen is vaak een afgeleide van het ouderdomspensioen. Dit kan het geval zijn als je bijvoorbeeld in deeltijd werkt, een baan hebt gehad zonder pensioenregeling of een tijd lang zelfstandig ondernemer bent geweest zonder eigen pensioenvoorziening.
  5. Ben je vaak van baan gewisseld? Dan is het niet altijd meer mogelijk om je partner aan te melden voor het partnerpensioen bij je oude pensioenfonds nadat je uit dienst bent gegaan.

Wat kun je doen?

Heeft je partner te weinig inkomen als jou iets overkomt? Dan zijn er verschillende opties. Hierover kunnen wij je niet persoonlijk adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan dat wel. Heb je vragen over je partnerpensioen bij ons fonds? Stel je vraag aan onze medewerkers. Deze beantwoorden wij graag.