Nieuws

Het jaarverslag 2018 van ons fonds is gereed

In het jaarverslag lees je niet alleen alles over de cijfers maar ook over de ontwikkelingen bij ons pensioenfonds. Door middel van dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid.

Wij leggen je uit met welke ontwikkelingen ons fonds te maken kreeg en welke besluiten ons fonds genomen heeft. Ook het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie van ons fonds doen verslag van hun werkzaamheden bij ons fonds in het verslagjaar.

Verder in het jaarverslag 2018

Uiteraard staan ook alle cijfers op een rij in het verslag zoals bijvoorbeeld:

  • ons deelnemersbestand
  • onze verplichtingen
  • ons vermogen
  • de kosten van de pensioenregeling
  • de jaarrekening

Meer informatie

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2018