Nieuws

Je pensioenregeling wijzigt

Bij de verhuizing van je pensioen naar Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (CB APF) wijzigt de pensioenregeling.

De wijziging van het reglement is een afspraak tussen werkgever en sociale partners. Wij voegen per 30 september 2019 een overgangsbepaling toe aan ons pensioenreglement 2015. Het bestuur stelt het aangepaste pensioenreglement met de overgangsbepaling in september vast. Het aangepaste reglement publiceren wij dan op onze website. Het nieuwe pensioenreglement per 1 oktober 2019 wordt straks via CB APF beschikbaar gesteld.

Aanvullende informatie wijzigingen

In juli hebben we iedereen informatie gestuurd. Meer informatie over de wijzigingen in de regeling geeft ons fonds in een nieuwe brief die eind augustus aan je is verzonden. De verschillende versies van deze nieuwe brief staan op de pagina Documenten.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

In deze bijlage staat het complete overzicht. De wijzigingen die specifiek op jóu van toepassing zijn lees je in bovengenoemde brief. Hieronder staan de belangrijkste:

1. De pensioenrichtleeftijd gaat naar 68 jaar

De standaard richtleeftijd van het ouderdomspensioen gaat van de eerste dag van de maand waarin je 67 wordt naar de dag waarop je 68 wordt. Dat betekent niet dat je pensioen dan pas ingaat. Je kunt nog steeds zelf kiezen wanneer je je pensioen wilt laten ingaan.

2. Veranderingen in het partnerpensioen

Partnerpensioen is pensioen voor je partner als jij komt te overlijden. Nu is het partnerpensioen een verzekering zolang je in dienst bent. Dat gaat veranderen. Je krijgt straks een zogeheten opgebouwd partnerpensioen. Hiervoor gebruiken we een stukje van je ouderdomspensioen. Dat gaat omlaag. Het partnerpensioen is 70% van je ouderdomspensioen dat je had kunnen opbouwen als je tot je pensioen in dienst was gebleven. Als je nog in dienst bent geldt de omzetting ook voor het wezenpensioen. Wil je dit niet? Dan moet je vóór 20 september 2019 bezwaar maken.

3. Eerder recht op partnerpensioen

Als je ongehuwd samenwoont, kun je je partner eerder aanmelden voor het partnerpensioen. Zo moest je eerst minimaal vijf jaar samenwonen. Nu is die periode ingekort naar zes maanden. Er zijn meer voorwaarden. Lees ze straks in het CB APF-reglement.

4. De ingangsdatum van het partnerpensioen en wezenpensioen wijzigt

De ingangsdatum is nu de eerste dag van de maand waarin je overlijdt en wordt de overlijdensdatum.

5. Wijziging in pensioen dat is opgebouwd vóór het jaar 2002

Was je voor 2002 in dienst en heb je toen bij ons fonds pensioen opgebouwd? Dan heb je nog recht op een partnerpensioen dat je niet kunt uitruilen, een zogeheten niet-uitruilbaar partnerpensioen. Dat wordt omgezet in een uitruilbaar partnerpensioen dat je later eventueel kunt uitruilen voor ouderdomspensioen, bijvoorbeeld als je geen partner hebt op het moment dat je met pensioen gaat.

6. Keuze optie laag-hoog vervalt

De keuzemogelijkheid vervalt om eerst een lager pensioen te ontvangen en daarna een hoger pensioen. Omgekeerd, eerst een hoger pensioen en daarna minder, blijft wel mogelijk. Alleen niet langer in combinatie met een deeltijdpensioen.

7. Word je na 1 oktober arbeidsongeschikt?

Dan gelden er andere percentages voor de opbouw van je pensioen.

Meer informatie

Lees meer over de verhuizing en de wijzigingen in je pensioen op deze pagina. Op de pagina Documenten vind je alle brieven over de wijzigingen en de verhuizing. Heb je vragen? Neem contact op met ons. Onze medewerkers helpen je graag.

Bron: Bestuur