Nieuws

Nieuwe Ombudsman Pensioenen

Henriëtte de Lange is de nieuwe Ombudsman Pensioenen. Zij is begonnen op 1 januari 2019. Vanaf die datum is ook een vernieuwde (klachten)regeling ingegaan. Daardoor heeft zij meer bevoegdheden dan haar voorganger en heeft het instituut een sterkere positie binnen de pensioensector.

Wat doet de Ombudsman Pensioenen?

De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De Ombudsman wordt op verzoek van de pensioenkoepels benoemd door de Sociaal Economische Raad (SER). Zo zorgt de sector ervoor dat de Ombudsman onafhankelijk is.
Iedereen die een pensioen opbouwt bij een pensioenfonds kan naar de Ombudsman Pensioenen stappen als hij een klacht heeft over de pensioenregeling én er met het fonds zelf niet uitkomt.

Wat verandert er in de (klachten)regeling per 1 januari 2019?

De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Zelfstandig onderzoek

De Ombudsman Pensioenen kan nu zelfstandig onderzoek doen in de pensioensector. Bijvoorbeeld als er steeds dezelfde pensioenklachten binnenkomen van deelnemers of als deze klachten over steeds hetzelfde pensioenfonds gaan.

2. Bemiddeling

Ook de rol van de Ombudsman Pensioenen als bemiddelaar bij klachten wordt versterkt. Zo kan de naam van het betrokken pensioenfonds worden gepubliceerd.

Meer weten?

Heb je een klacht? Op deze website vind je informatie over onze klachtenregeling. Maar liever nog hopen wij dat je contact opneemt om te kijken of we er samen uitkomen. Lukt dat niet, dan staat de mogelijkheid open om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Pensioenen. Voor meer informatie daarover, verwijzen we je naar de website.