Nieuws

Nieuwe wet over pensioen en scheiding stapje dichterbij

Gescheiden ben je niet van de een op de andere dag. En pensioen verdelen bij scheiding is iets waar veel mensen zich in moeten verdiepen. Je hebt twee jaar de tijd (nadat je scheiding definitief is) om je afspraken aan het pensioenfonds door te geven. Dat levert in de praktijk vaak problemen op. Minister Koolmees wil daarom de wet veranderen.

Wat is er nu geregeld?

Als partners geen afwijkende afspraken maken, geldt volgens de wet het volgende als u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt:

  • De ex-partner krijgt recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Als dit binnen twee jaar na de scheiding aan het pensioenfonds wordt gemeld, zorgt het fonds straks voor de uitbetaling. Is er geen melding? Dan moet de deelnemer dit straks zelf elke maand aan zijn ex-partner uitbetalen.
  • Verder krijgt de ex-partner mogelijk recht op het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Overlijdt de deelnemer, dan krijg de ex-partner dit pensioen uitgekeerd. Bij ons fonds is het partnerpensioen nu nog een verzekering. De ex-partner ontvangt geen partnerpensioen als de deelnemer gaat scheiden tijdens het dienstverband. (Dat gaat overigens veranderen.)

Stop je met samenwonen? Dan gelden andere regels.

Wat gaat er veranderen?

In de nieuwe wet moet het pensioen nog steeds verdeeld worden, maar gaat dit automatisch gebeuren. Bovendien wordt het partnerpensioen en stukje ouderdomspensioen voor de ex-partner samengevoegd. Dit komt volledig los te staan van de deelnemer. Die kan er niet meer bij, maar hoeft later ook geen uitbetalingen te doen aan zijn ex-partner. Het voordeel is dat iedereen eerder ziet waar hij of zij aan toe is.
Afwijken blijft mogelijk, maar dan moeten beide partners deze afspraken vastleggen en aan het pensioenfonds melden.

Hoe gaat het nu verder?

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel klaar. De ministerraad heeft ermee ingestemd en het is voor advies naar de Raad van State verzonden. Wat er precies in staat, wordt pas bekend als het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Als de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer akkoord zijn, is de wet definitief. Waarschijnlijk is dat in 2021.

Meer weten?

Lees hier wat je kunt doen als je gaat scheiden. Heb je vragen? Neem contact op met onze medewerkers. Wij helpen je graag.