Nieuws

Toekomstonderzoek van ons fonds

Als werkgever vindt Sligro Food Group het belangrijk om een goede, herkenbare pensioenregeling voor zijn medewerkers te hebben, de uitvoeringsvorm van de pensioenregeling is daaraan ondergeschikt. Momenteel is die uitvoeringsvorm een eigen ondernemingspensioenfonds.

Eind 2016 heeft Sligro Food Group een eerste onderzoek laten doen naar de meest optimale uitvoeringsvorm voor haar basispensioenregeling. Belangrijkste motivatie voor dit onderzoek was de toenemende regeldruk vanuit de overheid op de pensioensector. Deze had en heeft een kostenverhogend effect. Daarnaast waren continuïteit in de beschikbaarheid qua tijd en deskundigheid voor leden van ons fondsbestuur aanleiding voor dit onderzoek. Op basis van dit onderzoek heeft de werkgever in 2016 besloten het eigen ondernemingspensioenfonds voorlopig voort te zetten maar in 2018 opnieuw onderzoek te doen.

In september 2018 is het vervolgonderzoek gestart: een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de directie en de ondernemingsraad van Sligro Food Group en het fondsbestuur en Verantwoordingsorgaan van ons fonds, hebben onder begeleiding van een externe adviseur alle mogelijke uitvoeringsvormen voor een pensioenregeling in beeld gebracht en (opnieuw) beoordeeld.
Een aantal marktpartijen is gevraagd om offerte uit te brengen en zich te presenteren aan de
werkgroep. Uiteindelijk heeft de werkgroep de voorkeur uitgesproken voor een Algemeen Pensioenfonds (APF) met een zgn. ‘eigen kring’ als uitvoeringsvorm voor de basispensioenregeling van Sligro Food Group.

Op dit moment wordt bij zowel werkgever als fondsbestuur de besluitvorming voor een
overgang naar een APF voorbereid. Zij streven ernaar om dit in het laatste kwartaal van 2019 te realiseren. Dat zou leiden tot de opheffing van ons eigen fonds in de loop van 2020. In dit proces heeft onze ondernemingsraad instemmingsrecht en het verantwoordingsorgaan van ons fonds adviesrecht. Ook moeten de werkgever, het fondsbestuur en het APF het eens worden over alle details. Daarnaast moet ook De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder akkoord gaan met de transitie naar een APF.

Zodra er meer bekend is, houden we je op de hoogte.