Pensioen meenemen

Meenemen of niet meenemen?

Dat is de vraag die je jezelf moet stellen over je pensioen als je van werkgever wisselt. 

Veel hangt af van hoe hoog je pensioen is op het moment dat je uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat je krijgt als je uit dienst gaat. Je kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van je pensioen.

1. Je pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens

Het ouderdomspensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot je uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met jou mee naar je nieuwe baan. Elk jaar nadat je uit dienst bent gegaan, kijken we of je ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij je pensioen over. Daar hoef je niets voor te doen. Je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen jij erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als je geen pensioenopbouw hebt via een nieuwe baan, blijft je pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of je situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds moet nog een besluit nemen over wat er gebeurt als het pensioen na die periode nog bij ons staat.

Wil je weten wat voor jou geldt? Volg dit stroomschema.

2. Je pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens

Je moet zelf kiezen of je het pensioen meeneemt of niet. Wat is in jouw situatie verstandig?

A. Niet meenemen

Je kunt je opgebouwde pensioen bij ons fonds laten staan. In dat geval beheren wij je pensioen en krijg je het vanaf je pensioendatum uitgekeerd.

B. Meenemen

Ga je in loondienst werken bij een andere werkgever die ook een pensioenregeling heeft, dan kun je je pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Je moet zelf bepalen of het in jouw situatie verstandig is om je pensioen mee te nemen of niet.

Een hulpmiddel is de Pensioenvergelijker. Daarmee kun je de pensioenregelingen van je oude en nieuwe pensioenfonds met elkaar vergelijken. Download de Pensioenvergelijker en vul de kolom over je nieuwe pensioenregeling in (de kolom over je pensioenregeling bij ons fonds is al voor je ingevuld). Ga na wat jij belangrijk vindt: wat wil je graag houden uit onze pensioenregeling? Wat vind je fijn om te krijgen in je nieuwe pensioenregeling? Op basis daarvan neem je een besluit. Twijfel je? Lees hier de belangrijkste overwegingen. Vraag dan in ieder geval een (gratis) offerte waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Daarmee krijg je inzage in wat jouw opgebouwde aanspraken uit onze pensioenregeling betekenen in de pensioenregeling bij je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Op basis van deze offerte neem je dan pas een definitief besluit om wel of geen waardeoverdracht te doen.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweeg je je pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar? Vraag dan zo snel mogelijk waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar nadat je in je nieuwe baan bent begonnen. Pensioenfondsen en verzekeraar zijn tot op zekere hoogte verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Op basis van je aanvraag ontvang je een offerte. Pas nadat je akkoord bent met de offerte, wordt je pensioen overgedragen.

Als de financiële positie van één of beide bij je waardeoverdracht betrokken pensioenfondsen niet goed genoeg is, is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk. Je kunt dan toch een aanvraag indienen. Deze wordt dan automatisch in behandeling genomen zodra de financiële situatie bij beide pensioenfondsen goed genoeg is.

Eigen bedrijf of geen baan?

Als je je eigen bedrijf start, regel je vanaf dat moment zelf je pensioen. Je kunt je bij ons fonds opgebouwde pensioen dan niet meenemen door middel van een waardeoverdracht.

Als je geen nieuwe baan vindt, bouw je geen pensioen. Ook dan is waardeoverdracht is niet mogelijk.

Informatie voor jou

Als je uit dienst gaat, ontvang je een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd bij ons fonds.