Klachten en geschillen

Ons pensioenfonds voert jouw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop je bent behandeld

1. Een klacht indienen

Wanneer je een klacht of geschil hebt, dan kun je :

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie je klantnummer en telefoonnummer nodig. Je klantnummer vind je op de brieven die je van ons fonds ontvangt en in Mijn Pensioencijfers.

2. Wat gebeurt er met je klacht?

  • Je ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.
  • Je krijgt een schriftelijke reactie binnen acht weken nadat je het geschil of de klacht hebt ingediend.

Wat doen wij?

Ons fonds verdiept zich in je klacht of het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar het ontstaan ervan en het standpunt van jou als deelnemer en van het fonds als de andere partij. Deze informatie wordt voorgelegd aan het bestuur en deze neemt in een bestuursvergadering hierover dan een beslissing. Deze beslissing wordt per brief aan je medegedeeld met een toelichting.

3. Wat als je het niet eens bent met de beslissing van het bestuur?

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van het bestuur, kun je terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. Je kunt pas een beroep op de Ombudsman doen als je de klachtenregeling van ons helemaal hebt doorlopen (maar nog steeds niet tevreden bent met de beslissing van het bestuur naar aanleiding van je klacht/geschil).

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

Meer informatie

Lees de volledige klachten- en geschillenregeling.