Onze organisatie

Advies

Van het bestuur wordt kennis en deskundigheid verwacht op verschillende deelgebieden, zoals beleggen, risicomanagement & uitbesteding en communicatie. Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, zijn er binnen het bestuur voor deze deelgebieden commissies ingericht. In iedere commissie zitten minimaal twee bestuursleden met affiniteit voor het deelgebied waarop de commissie zich richt. Daarnaast kunnen de commissies ook bijgestaan worden door een externe partij.
De commissies bereiden onderwerpen op het desbetreffende deelgebied voor en leggen dit in de vorm van een advies voor aan het bestuur. Het voltallige bestuur bespreekt de adviezen uit de diverse commissies in haar bestuursvergaderingen en neemt hierover een definitief besluit.

1. Beleggingscommissie

Je pensioengeld wordt belegd, omdat dit op lange termijn doorgaans het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsplan en de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) staat hoe dat gebeurt.
De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of zij zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten ze boeken. Een externe beleggingsadviseur ondersteunt de beleggingscommissie daarbij.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit:

  1. Rob Oosterhout (voorzitter)
  2. Rob van der Sluijs 

2. Communicatiecommissie

Ons fonds wil duidelijk en begrijpelijk communiceren met de deelnemers over hun pensioen bij ons fonds. De uitgangspunten hiervoor heeft het bestuur vastgelegd in een communicatiebeleidsplan. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt en zorgt samen met de communicatieadviseurs van AZL voor de uitvoering. Daarnaast bereidt de communicatiecommissie ook het jaarverslag van het fonds voor.

Samenstelling

De communicatiecommisie bestaat uit:

  1. Anita Cooijmans (voorzitter)
  2. Wilco Jansen

3. Commissie Risicomanagement en Uitbesteding

De Commissie Risicomanagement en Uitbesteding is verantwoordelijk voor de opzet en monitoring van het integrale risicomanagement van het fonds en adviseert hierover aan het bestuur. De commissie heeft als aandachtsgebieden: Bestuur en organisatie, Wet- en regelgeving, Administratieve organisatie en controle en Uitbesteding van fondswerkzaamheden. De uitgangspunten van het risicomanagement heeft het bestuur vastgelegd in een risicomanagementbeleidsplan. Het bestuur van ons fonds heeft ook een uitbestedingsbeleid opgesteld voor de beheersing van risico’s die samenhangen met uitbesteding van (delen van) de fondswerkzaamheden. De commissie wordt ondersteund door AZL.

De Commissie Risicomanagement en Uitbesteding bestaat uit:

  1. Judith van de Ree (voorzitter)
  2. Anske Dijkstra

4. Adviserend actuaris

Ons fonds maakt gebruik van een onafhankelijk, actuarieel adviseur voor het bestuur voor verschillende pensioenvraagstukken.
Deze onafhankelijke, actuarieel adviseur is Aon Consulting Nederland C.V. te Eindhoven.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: