Hoe bouw je pensioen op?

Opbouwpercentage

opbouw.png

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het bruto loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het bruto loon minus de franchise bouw je jaarlijks 2,00% aan ouderdomspensioen op.

 

Stel: je verdient € 30.000 per jaar. De franchise is € 13.230. Je bouwt in dat jaar 2,00% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 16.770. Dat is € 335,40 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse verhoging van je pensioen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement op de documentenpagina.