Hoe zeker is je pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.png

De hoogte van je pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico's:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
welvaartsvast.png

Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met maximaal de loonstijging die in dat jaar binnen de cao voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen is afgesproken. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers als volgt verhoogd:
 

  Indexatie Stijging van de lonen Stijging van de prijzen
2018 0,9% 1,75% 1,70%
2017 0,0% 1,75% 1,38%
2016 0,0% 0,0% 0,32%
2015 0,5% 1,0% 0,64%
tekort.png

Als we een tekort hebben, nemen we, indien nodig, één of meer van deze maatregelen:

  • Je pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  • Het opbouwpercentage wordt verlaagd.
  • In het uiterste geval verlagen we je pensioen.