Hoe zeker is je pensioen?

Als er een tekort is

tekort.png 

Het kan gebeuren dat ons fonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de pensioenen niet verhogen of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan ons fonds besluiten je opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

In de afgelopen jaren verlaagde ons fonds de pensioenen niet.

  Verlaging
2018 0,00%
2017 0,00%
2016 0,00%
2015 0,00%
2014 0,00%

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je in het jaarverslag op de documentenpagina.