Wanneer moet je in actie komen?

 waardeoverdracht.png

Verander je van baan en ga je daardoor naar een andere pensioenregeling? Je kunt jouw pensioen
meenemen naar jouw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. De hoogte van jouw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met jouw pensioen gebeurt.

buitenland.png

Als je verhuist naar het buitenland. Je kunt dan daar je pensioen ontvangen, als je hiervoor een aantal zaken regelt.

 arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als je arbeidsongeschikt wordt. Dit heeft gevolgen voor je pensioenopbouw en daarom is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.

werkloos.png Als je werkloos wordt. In dat geval stopt je pensioenopbouw en is het belangrijk de gevolgen in kaart te brengen.
samenwonen_trouwen.png

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Je partner heeft dan recht op partnerpensioen, mocht je overlijden. In geval van samenwonen moet je je partner wel aanmelden bij ons fonds.

mijnpensioenoverzicht.png

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

mijnpensioenoverzicht.png scheiden.png

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

vragen.png Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.