Wanneer moet je in actie komen?

Als je arbeidsongeschikt wordt

arbeidsongeschiktheidspensioen.png Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heb je recht op gedeeltelijke voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je in het pensioenreglement op de documentenpagina.