Wanneer moet je in actie komen?

Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt

scheiden.png

Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kunt met jouw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moet je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of jouw ex-partner binnen twee jaar ons fonds op de hoogte stellen van de echtscheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen. 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je in het pensioenreglement  op de documentenpagina.