Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Partner- en wezenpensioen

partner_en_wezenpensioen_verzekering.png

Zolang je bij je werkgever werkt en daardoor deelneemt bij ons fonds, is er voor je partner een partnerpensioen verzekerd en voor je kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als je overlijdt en je partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als je overlijdt en tot de leeftijd van 18 jaar van het kind. In sommige gevallen kan je kind tot 27 jaar wezenpensioen krijgen, bijvoorbeeld als je kind studeert of invalide is. Je kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van ons fonds. De hoogte van het pensioen voor je partner en je kinderen bij je overlijden staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen wezenpensioen voor je kinderen als je overlijdt op het moment dat je niet meer in dienst bent bij je werkgever.

Als je uit dienst/met pensioen gaat, wordt automatisch een deel van je ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen. Dat betekent dat je ouderdomspensioen dan lager wordt. Je partner ontvangt dit partnerpensioen van ons fonds als je overlijdt nadat je uit dienst/met pensioen bent gegaan.

Verder kan je partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Je partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en je partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of je partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over je partner- en wezenpensioen vind je in het pensioenreglement op de documentenpagina.