Welke keuzes heb je zelf?

Eerder stoppen of langer doorwerken

meerofminder_67.png 

Je kunt er voor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan dan op 67 jaar. Dit kan op zijn vroegst 5 jaar voor je AOW-ingangsdatum. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt lager. Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan je vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer je AOW ingaat.

Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen later in te laten gaan dan op 67 jaar. Dit kan op zijn laatst 5 jaar na je AOW-ingangsdatum. 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement op de documentenpagina.