Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Neem dan contact op met Centraal Beheer APF.

Bekijk alle vragen

De overgang van onze pensioenregeling naar een APF

 • Wat betekent de keuze voor een APF voor mijn pensioen?

  Bij de APF krijgen wij straks een eigen kring voor onze basispensioenregeling. Deze kring gaat ‘Kring Sligro Food Group’ heten. Aan de precieze invulling hiervan wordt nu gewerkt.

 • Waarom verandert de pensioenregeling?

  Alle achtergronden lees je in deze brief.

 • Wat verandert er aan de pensioenregeling?

  Dat is niet voor iedereen hetzelfde! Iedere werknemer heeft een brief gehad met de wijzigingen in de pensioenregeling die na 1 oktober 2019 gaan gelden. Daarnaast heeft het pensioenfonds iedereen apart geïnformeerd over de gevolgen van de overgang naar Centraal Beheer APF (hierna CB APF) voor de opgebouwde en ingegane pensioenen. Alle brieven vind je op de pagina Documenten. Een opsomming van de wijzigingen zie je in dit document.

  De belangrijkste vind je hieronder:

  -

  1. De pensioenrichtleeftijd gaat naar 68 jaar
   De pensioenrichtleeftijd van het ouderdomspensioen gaat van de eerste dag van de maand waarin je 67 wordt naar de dag waarop je 68 wordt. Dat betekent niet dat je pensioen dan pas ingaat. Je kunt, net zoals nu, zelf kiezen wanneer je je pensioen wilt laten ingaan. De eerst mogelijke pensioendatum blijft 5 jaar voor je AOW-datum.
   De pensioenrichtleeftijd van je opgebouwde pensioen wordt ook 68 jaar. Hierdoor is de jaarlijkse uitkering hoger geworden. Als je het pensioen vervroegt wordt het pensioen herrekend en zal de uitkering lager worden.
  2. Veranderingen in het partnerpensioen
   Partnerpensioen is pensioen voor je partner als jij komt te overlijden. Nu is het partnerpensioen een verzekering, zolang je in dienst bent. Dat gaat veranderen. Je krijgt straks een zogeheten opgebouwd partnerpensioen. Dit partnerpensioen kun je eventueel op pensioendatum uitruilen in extra ouderdomspensioen.
   Om ervoor te zorgen dat u een partnerpensioen over de diensttijd vóór 1 oktober 2019 heeft, wordt het ouderdomspensioen wat u opgebouwd heeft op 30 september 2019 uitgeruild voor een ouderdomspensioen in combinatie met 70% partnerpensioen.
   Hiervoor gebruiken we een stukje van je ouderdomspensioen. Dat gaat omlaag. Het partnerpensioen is na de omzetting 70% van je ouderdomspensioen. Bij de omzetting wordt ook een wezenpensioen gevormd. Wil je dit niet? Dan moet je vóór 20 september 2019 bezwaar maken.
  3. Partnerpensioen voor samenwonenden
   Als je ongehuwd samenwoont en aan de voorwaarden voldoet, heeft je partner recht op partnerpensioen. Deze voorwaarden zijn vereenvoudigd. In de nieuwe pensioenregeling is er sprake van een partnerschap indien je minimaal zes maanden samenwoont volgens de Basisregistratie Personen of als je korter samenwoont indien je een samenlevingscontract hebt getekend bij een notaris. Er zijn meer voorwaarden. Lees ze straks in het CB APF-reglement.
   De partners die zijn opgenomen in de administratie van ons fonds, worden doorgegeven aan CB APF. Als je nog niet zo lang samenwoont of als je partner op grond van de nieuwe voorwaarden gaat voldoen aan het partnerbegrip dan kun je dit na oktober melden op je persoonlijke pagina bij CB APF.
  4. De ingangsdatum van het partnerpensioen en wezenpensioen wijzigt
   De ingangsdatum is nu de eerste dag van de maand waarin je overlijdt en dat wordt de overlijdensdatum.
  5. Wijziging in pensioen dat is opgebouwd vóór het jaar 2002
   Was je voor 2002 in dienst en heb je toen bij ons fonds pensioen opgebouwd? Dan heb je nog recht op een partnerpensioen dat je niet kunt uitruilen, een zogeheten niet-uitruilbaar partnerpensioen. Dat wordt omgezet in een uitruilbaar partnerpensioen dat je later eventueel kunt uitruilen voor ouderdomspensioen, bijvoorbeeld als je geen partner hebt op het moment dat je met pensioen gaat.
  6. Keuze voor ‘laag-hoog’ vervalt
   De keuzemogelijkheid vervalt om eerst een lager pensioen te ontvangen en daarna een hoger pensioen. Als je de eerste jaren een lager pensioen wilt, kun je wel voor een deeltijdpensioen kiezen. Omgekeerd, eerst een hoger pensioen en daarna minder, blijft wel mogelijk. Alleen niet langer in combinatie met een deeltijdpensioen.
  7. Word je na 1 oktober 2019 ziek en vervolgens arbeidsongeschikt?
   Dan gelden er andere premievrijstellingspercentages voor de premievrije opbouw van je pensioen. Deze wijziging geldt dus alleen voor iedereen die vanaf 1 oktober 2019 ziek wordt en als gevolg van deze ziekte arbeidsongeschikt wordt. Ook geldt dit voor de werknemers waarvan het arbeidsongeschiktheidspercentage na 1 oktober 2019 hoger wordt.
 • Is het zeker het dat de wijzigingen doorgaan?

  Voor de wijzigingen in de pensioenregeling voor de toekomstige pensioenopbouw hoeft niet gewacht te worden op groen licht van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Die besluit alleen over de verhuizing en de omzettingen van je op 30 september 2019 opgebouwde pensioen. De wijziging van het pensioenreglement is een afspraak tussen werkgever en sociale partners.
  In verband met de verhuizing wordt per 30 september 2019 een overgangsbepaling toegevoegd aan ons pensioenreglement 2015.