Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of je vraag al door ons beantwoord is. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Je krijgt een overzicht van hoeveel pensioen je in totaal kunt verwachten als je met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen je gaat ontvangen van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan bij je werkgever(s)
  • bij welke pensioenfondsen of verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  • wat je te bereiken pensioen is als je situatie niet verandert
  • hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden (voor het pensioen van ons fonds geldt hier een uitzondering, lees meer bij: 'Je ziet op Mijnpensioenoverzicht.nl geen partnerpensioen')
  • welke gebeurtenissen van invloed zijn op je pensioen
  • contactgegevens van je pensioenfondsen of verzekeraars

  Je pensioenbedragen worden getoond in bruto en netto bedragen. Deze cijfers worden drie keer per jaar geactualiseerd. De netto bedragen zijn gebaseerd op de huidige belastingregels.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt en een overzicht van je pensioen op drie verschillende ingangsdata:

  • twee jaar voor je AOW-datum
  • op je AOW-datum zelf en
  • één jaar na je AOW-datum

  Je krijgt ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons fonds. Dit overzicht betreft alleen het pensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd in bruto jaarbedragen. In Mijn Pensioencijfers is voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden jaarlijks een actueel UPO beschikbaar. Daarnaast sturen wij werknemers en gepensioneerden dit pensioenoverzicht één keer per jaar per post. Oud-werknemers krijgen minimaal eens in de vijf jaar hun UPO per post toegestuurd.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Je krijgt een overzicht van hoeveel pensioen je in totaal kunt verwachten als je met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen je gaat ontvangen van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan bij je werkgever(s)
  • bij welke pensioenfondsen of verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  • wat je te bereiken pensioen is als je situatie niet verandert
  • hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden (voor het pensioen van ons fonds geldt hier een uitzondering, lees meer bij: 'Je ziet op Mijnpensioenoverzicht.nl geen partnerpensioen')
  • welke gebeurtenissen van invloed zijn op je pensioen
  • contactgegevens van je pensioenfondsen of verzekeraars

  Je pensioenbedragen worden getoond in bruto en netto bedragen. Deze cijfers worden drie keer per jaar geactualiseerd. De netto bedragen zijn gebaseerd op de huidige belastingregels.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt en een overzicht van je pensioen op drie verschillende ingangsdata:

  • twee jaar voor je AOW-datum
  • op je AOW-datum zelf en
  • één jaar na je AOW-datum

  Je krijgt ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van ons fonds. Dit overzicht betreft alleen het pensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd in bruto jaarbedragen. In Mijn Pensioencijfers is voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden jaarlijks een actueel UPO beschikbaar. Daarnaast sturen wij werknemers en gepensioneerden dit pensioenoverzicht één keer per jaar per post. Oud-werknemers krijgen minimaal eens in de vijf jaar hun UPO per post toegestuurd.

 • Hoe actueel en betrouwbaar is de informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Daarom zijn de cijfers actueel en betrouwbaar.
  Ons fonds geeft de cijfers drie keer per jaar door. Dat betekent dat eventuele veranderingen in je werk of privé drie keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl.
  Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars voeren nieuwe informatie op verschillende momenten in op Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat moment heet een peildatum. Daarom verschilt de ’peildatum’ van de gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl per fonds of verzekeraar. De peildatum wordt aangegeven met de ’stand per…. (dd/mm/jjjj)’.

  Anders dan op je pensioenoverzicht

  De cijfers op je UPO worden één keer per jaar verstrekt (met als peildatum 1 januari van het kalenderjaar). Daardoor kan het zijn dat je actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het UPO van ons fonds.

 • Kan je partner inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl om het partnerpensioen te zien?

  Nee, je partner kan met zijn of haar DigiD niet zien wat er aan partnerpensioen is geregeld via de pensioenregelingen waaraan jij deelneemt of via andere werkgevers deelgenomen hebt. Het is wel mogelijk om samen met je partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. Je ziet dan een overzicht van je ouderdomspensioen voor jezelf en van je partnerpensioen voor je partner als je komt te overlijden.

 • Mis je pensioen op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Dan kan het zijn dat een pensioenfonds je adresgegevens niet heeft omdat je bijvoorbeeld vergeten bent dat je bij dat pensioenfonds in het verleden pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er pensioen voor je klaar, maar kan het pensioenfonds dit pensioen niet aan je uitkeren omdat ze geen adresgegevens van je hebben. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vind je contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen. 

 • Kun je op Mijnpensioenoverzicht.nl je pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl kent geen pensioenplanner. Er is daar dus geen tool beschikbaar waarmee je je pensioen kunt plannen. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft je een overzicht van de huidige stand van zaken. Ook zie je welke veranderingen in je privé- en werksituatie van invloed kunnen zijn op de hoogte van je eigen pensioen, zoals een scheiding of het wisselen van baan. Verder kun je een vergelijking maken tussen je huidige inkomen en je inkomen van later. De website wordt in de komende jaren uitgebreid met meer informatie over je te bereiken pensioen als je situatie niet verandert in verschillende scenario’s.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat staat er op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds tot aan de peildatum. Deze peildatum is 1 januari van een kalenderjaar. Wijzigingen die zich voordoen na de peildatum zie je terug in het pensioenoverzicht van volgend jaar. Een opsomming van alle onderdelen en uitleg vind je op de pagina Uniform Pensioenoverzicht.

 • Wanneer krijg je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Jaarlijkse geactualiseerd beschikbaar in Mijn Pensioencijfers voor:

  • werknemers,
  • oud-werknemers en
  • gepensioneerden

  Daarnaast krijgen werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons fonds dit overzicht elk jaar per post. Gepensioneerden ontvangen dit overzicht ook elk jaar.
  Oud-werknemers die hun pensioen bij ons fonds hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, krijgen dit overzicht minimaal elke 5 jaar per post toegestuurd.

 • Waarom staat er geen partner op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangen we de gegevens van je partner automatisch via de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente waar je staat ingeschreven. Ook echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap krijgen we op deze manier door. Sta je niet ingeschreven bij een gemeente in Nederland, dan moet je zelf deze informatie doorgeven aan ons via de Pensioendesk Sligro bij AZL.

  Wanneer je samenwoont (of dat nu in Nederland of in het buitenland is), krijgen we geen partnergegevens door via de gemeentelijke administratie. Je moet in dat geval zelf je partner aanmelden (en eventueel ook afmelden) bij ons. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat eventuele nabestaanden in aanmerking komen voor pensioen als jij komt te overlijden. Meer informatie hierover vind je op de pagina Samenwonen.

 • De gegevens op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kloppen niet of zijn gewijzigd, wat te doen?

  Als je gegevens niet kloppen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Wil je nog gegevens wijzigen? Dan kan dat ook via de Pensioendesk Sligro bij AZL.
  Wijzigingen die je hebt doorgegeven op of na 1 januari van enig jaar, komen pas in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het daaropvolgende jaar te staan.