Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd en nog kunt opbouwen bij ons pensioenfonds en wat er voor je nabestaanden geregeld is bij je overlijden.
  Voor het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gaan we er vanuit dat je tegen je huidige salaris bij Sligro blijft werken tot de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en dat je pensioen niet wordt verhoogd of verlaagd. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Heb je een partner, dan kun je gemakkelijk jouw pensioenoverzicht met dat van je partner vergelijken. En je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.
  De bedragen genoemd op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zijn altijd bruto en op jaarbasis.

 • Wat staat er op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Op het pensioenoverzicht zie je wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds tot aan de peildatum. Deze peildatum is 1 januari van een kalenderjaar. Wijzigingen die zich voordoen na de peildatum zie je terug in het pensioenoverzicht van volgend jaar. Een opsomming van alle onderdelen en uitleg vind je op de pagina Uniform Pensioenoverzicht.

 • Wanneer krijg je een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Jaarlijkse geactualiseerd beschikbaar in Mijn Pensioencijfers voor:

  • werknemers,
  • oud-werknemers en
  • gepensioneerden

  Daarnaast krijgen werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons fonds dit overzicht elk jaar per post. Gepensioneerden ontvangen dit overzicht ook elk jaar.
  Oud-werknemers die hun pensioen bij ons fonds hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, krijgen dit overzicht minimaal elke 5 jaar per post toegestuurd.

 • Waarom ontvang je het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van AZL?

  Omdat AZL voor ons fonds de administratie van jouw pensioenregeling uitvoert.

 • De gegevens op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kloppen niet of zijn gewijzigd, wat te doen?

  Als je gegevens niet kloppen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Pensioendesk Sligro bij AZL. Wil je nog gegevens wijzigen? Dan kan dat ook via de Pensioendesk Sligro bij AZL.
  Wijzigingen die je hebt doorgegeven op of na 1 januari van enig jaar, komen pas in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het daaropvolgende jaar te staan.

 • Waarom staat er geen partner op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangen we de gegevens van je partner automatisch via de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente waar je staat ingeschreven. Ook echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap krijgen we op deze manier door. Sta je niet ingeschreven bij een gemeente in Nederland, dan moet je zelf deze informatie doorgeven aan ons via de Pensioendesk Sligro bij AZL.

  Wanneer je samenwoont (of dat nu in Nederland of in het buitenland is), krijgen we geen partnergegevens door via de gemeentelijke administratie. Je moet in dat geval zelf je partner aanmelden (en eventueel ook afmelden) bij ons. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat eventuele nabestaanden in aanmerking komen voor pensioen als jij komt te overlijden. Meer informatie hierover vind je op de pagina Samenwonen.

 • Wat heeft je partner aan het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Stel dat je overlijdt, dan kan je partner recht hebben op partnerpensioen van ons fonds. In het Uniform Pensioenoverzicht staat wie bij ons fonds als je partner staat geregistreerd en hoe hoog het partnerpensioen is (bruto per jaar). Je kunt samen kijken of dat genoeg is. Is dat niet het geval dan biedt je werkgever Sligro je de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan een collectieve Anw-hiaatverzekering. Deze verzekering heeft je werkgever afgesloten voor deelnemers aan ons pensioenfonds. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar je werkgever (P&O'er). Je kunt ook zelf een verzekering sluiten voor (extra) nabestaandenpensioen bij een bank of verzekeraar.

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Je pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat de hoogte van de pensioenuitkering min of meer vaststaat als je tot je pensioenrichtdatum bij ons pensioen blijft opbouwen.
  Het omgekeerde is een premieovereenkomst. Dan staat alleen vast hoeveel premie je betaalt voor je pensioen. Wat de hoogte van het pensioen is, staat dan niet (min of meer) vast.
  Ons fonds heeft een uitkeringsovereenkomst. De pensioenregeling is een zogeheten CDC-regeling. Wat dat precies is, lees je bij Wat is er geregeld?

 • In welke termijnen worden de bedragen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar. Ons fonds betaalt je pensioen elke maand netto uit. 

 • Hoe weet jij wat je straks netto ontvangt?

  Zo’n 6 maanden voor je standaard pensioendatum, ontvang je een brief van ons fonds over je pensioen. Daarin is een bruto-netto-berekening van je pensioen opgenomen. Wil je eerder een indruk krijgen van je netto pensioen? Neem dan contact op met de Pensioendesk Sligro bij AZL.

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Het AOW-pensioen krijg je niet van ons fonds, maar van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid.

  De hoogte van je AOW-pensioen hangt af met name af van het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond of gewerkt voordat je AOW-pensioen ingaat. Ons fonds heeft hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. Voor meer informatie over je AOW-pensioen kijk je op www.svb.nl.

 • Hoe behoudt je pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren, dit noemen we inflatie. Inflatie betekent dat je voor hetzelfde geld straks minder kunt kopen dan nu en in termen van pensioen dat je pensioen dus minder waard wordt. Om dit te voorkomen probeert ons fonds elk jaar je (opgebouwde) pensioen te verhogen met een percentage. Deze verhoging is voorwaardelijk. Meer hierover lees je bij werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde.

 • Wat is de factor A op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Factor A is de formele naam voor de toename (A = aangroei) van je pensioen in een kalenderjaar. Het bedrag factor A is belangrijk als je nog niet met pensioen bent en zelf bijspaart voor extra pensioen. Met factor A kan aangetoond worden wat je fiscale ruimte is. Onder voorwaarden mag je de premie voor extra pensioen dat je bijspaart aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. In dat geval moet je in je aangifte inkomstenbelasting opnemen hoeveel je pensioen in een jaar is aangegroeid (= factor A). De factor A wordt daarom elk jaar op het pensioenoverzicht vermeld. Je leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van je pensioenoverzicht.

  Voorbeeld: voor je aangifte inkomstenbelasting over het kalenderjaar 2015 gebruik je de factor A van 2014 (dat vermeld is op je pensioenoverzicht 2015).

 • Je werkt parttime, maar ziet een fulltime salaris op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hoe kan dat?

  Voor de berekening van je pensioenopbouw gaan we in eerste instantie uit van een pensioengevend jaarsalaris op fulltime basis, ook als je parttime werkt! Met dit (fulltime) pensioengevend jaarsalaris wordt je pensioenopbouw berekend, waarbij er voor parttimers rekening gehouden wordt met een deeltijdfactor (= parttimepercentage). Deze deeltijdfactor zie je ook vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht. In de pensioenbedragen die je op je Uniform Pensioenoverzicht ziet, is dus wel rekening gehouden met het feit dat je parttime werkt. 

 • Moet je het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bewaren?

  Nee, dat moet niet. We raden het je wel aan om je Uniform Pensioenoverzichten te bewaren. Je behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van je pensioen belangrijk zijn. Mocht je ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan je pensioen, dan kun je dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent je je pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kun je je pensioenoverzicht downloaden.

 • Als er niets verandert, hoe ziet je pensioen er dan straks uit?

  Op het UPO staat een bedrag dat jij straks aan pensioen krijgt als je met pensioen gaat. Daarbij gaan we ervan uit dat alles blijft, zoals het nu is. De kans is echter heel klein dat er tussen nu en je pensioendatum niets verandert in je werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor je pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol.
  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een inschatting zien van hoeveel pensioen je kunt bereiken of verwachten. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Het bedrag dat je daar ziet, is echter geen toezegging maar een indicatie. Eind 2019 zie je wat je pensioen kan zijn in verschillende scenario’s. In 2020 zie je deze scenario’s ook op je UPO terug.

 • Waar is het pensioen voor je ex-partner?

  Ben je gescheiden, heb je je pensioen verdeeld met je ex-partner en heb je hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor je ex-partner afgetrokken van je opgebouwde pensioen. Daardoor is jouw pensioen lager. Het pensioen dat voor je ex-partner apart is gezet, zie je niet op je UPO staan.

 • Is er rekening gehouden met mijn partner op het UPO?

  Er is partnerpensioen voor je partner, mocht je komen te overlijden. Dat zie je op je UPO staan. Echter, dit is verzekerd zolang je in dienst bent en je partner bij ons fonds bekend is. Ga je voor je pensionering uit dienst of ga je met pensioen, dan vervalt deze verzekering. Om te voorkomen dat bij jouw overlijden na je (voortijdige) uitdiensttreding/pensionering je partner achter blijft zonder partnerpensioen, wordt automatisch een deel van je ouderdomspensioen gebruikt om een partnerpensioen voor je partner te regelen. Ons fonds regelt dit bij je (voortijdige) uitdiensttreding of op de pensioendatum zelf. Je ouderdomspensioen gaat hierdoor omlaag. Dit wordt ook wel de (automatische) uitruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen genoemd. Op het UPO zie je jouw pensioen staan zonder dat deze automatische uitruil heeft plaatsgevonden. Als je voor je pensionering uit dienst gaat, gaat dit bedrag dus nog omlaag (maar is er wel partnerpensioen bij ons fonds geregeld wanneer je komt te overlijden). Heb je geen partner of heeft deze zelf voldoende eigen inkomen, dan kun je –alleen op je pensioendatum– ervoor kiezen om de automatische uitruil (en daarmee ook de verlaging van je pensioen die dit teweeg brengt) ongedaan te maken.

 • Hoeveel betaal je voor je pensioen?

  Je werkgever houdt elke maand pensioenpremie in op je bruto maandsalaris. Hoeveel dat is, zie je op je loonstrook. Vanaf 2019 staat ook je pensioenpremie op het UPO. Je ziet welk percentage jij betaalt en welk percentage je werkgever. Ook op deze website vind je informatie over je pensioenpremie.