Hoeveel betaal je?

Voor de opbouw van je pensioen betaal je pensioenpremie. Je betaalt zelf ongeveer 1/3 en je werkgever betaalt 2/3.

Hoeveel betaal je?

De totale pensioenpremie is voor onze pensioenregeling vastgesteld op 24,5%. Het werknemers-deel is 8%, het werkgevers-deel 16,5%. De premie staat voor 5 jaar vast (van 2015 tot en met 2019).

Hoe betaal je premie?

Je eigen bijdrage aan je pensioen (= werknemersdeel van de premie) wordt automatisch ingehouden op je bruto maandsalaris. Op je loonstrook zie je precies hoeveel pensioenpremie je betaalt. Je werkgever maakt jouw bijdrage samen met het werkgeversdeel van de premie over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

Ons pensioenfonds is wettelijk verplicht om een pensioenpremie te hanteren die voldoende is om de pensioenopbouw voor alle deelnemers te financieren. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.
De kostendekkende premie van onze pensioenregeling (in totaal 24,5%) staat voor 5 jaar vast (tot en met 2019). Dat geeft aan de ene kant zekerheid: jij en je werkgever weten hoeveel premie er betaald moet worden. Aan de andere kant betekent het ook dat als het financieel minder goed gaat met ons fonds, de premie niet (naar boven) aangepast kan worden. Omdat ons fonds verplicht is een kostendekkende premie te hanteren, moeten we in zo’n situatie de pensioenopbouw (naar beneden) aanpassen.
Overigens is het niet automatisch zo dat de pensioenopbouw naar boven wordt aangepast als het goed gaat. Hierover neemt het bestuur van ons fonds jaarlijks een apart besluit.

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je elk jaar van ons ontvangt, zie je hoeveel pensioen je opbouwt. Je kunt dit persoonlijke pensioenoverzicht ook online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Je premie versus je pensioen

Je pensioen wordt voor ongeveer 30% betaald uit de premie die je samen met je werkgever betaalt. Het grootste deel, ongeveer 70%, wordt betaald uit de opbrengsten van beleggen. Je krijgt (straks) als gepensioneerde meer terug dan je er zelf, samen met je werkgever, in hebt gestopt

Ben je arbeidsongeschikt?

Als je niet meer kunt werken omdat je arbeidsongeschikt bent, bouw je toch pensioen op bij ons fonds. Bij volledige arbeidsongeschiktheid, hoef je hiervoor geen premie te betalen. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid betaal je deels premie.

Ben je ouder dan 67 jaar?

Als je de pensioenrichtleefijd van 67 jaar hebt bereikt, betaal je geen pensioenpremie meer en bouw je geen pensioen meer op in onze pensioenregeling. Het pensioen dat je hebt opgebouwd (tot 67 jaar) blijft staan totdat je besluit om je pensioen te laten ingaan.