Wat is er geregeld?

Alle regels op een rij

Hoe steekt je pensioen precies in elkaar? Dat staat uitgebreid beschreven in het pensioenreglement. Hierin vind je onder meer informatie over:

  • voor wie het reglement geldt
  • de leeftijd waarop je met pensioen kunt
  • de soorten pensioen die er zijn voor jou, je partner en kinderen
  • de opbouw van je pensioen
  • de manieren waarop je je pensioen op maat kunt maken als je met pensioen gaat
  • hoe je pensioen zijn waarde behoudt

Je werkgever en de Ondernemingsraad (OR) bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Ons pensioenfonds voert deze regeling uit en legt als uitvoerder de inhoud van de pensioenregeling vast in een pensioenreglement.

Welk reglement geldt voor jou?

Per 1 januari 2015 heeft ons fonds 1 pensioenregeling: Pensioenreglement 2015. Het pensioen uit eerdere regelingen is omgezet in pensioen volgens Pensioenreglement 2015. Voor mensen die op dat moment arbeidsongeschikt waren, is er een overgangsregeling.

Onze pensioenregeling

Binnen de pensioenregeling van ons fonds bouw je pensioen op tot een bepaald maximum jaarsalaris. Het bestuur stelt dit maximum jaarsalaris jaarlijks vast. Je vindt het actuele maximum jaarsalaris bij de kerncijfers.
Is je (fulltime) jaarsalaris hoger dan dit maximum jaarsalaris van de pensioenregeling? Dan bouw je over het deel van je salaris dat boven dit maximum ligt pensioen op in de excedentregeling. Ons fonds voert de excedentregeling niet uit. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar je werkgever (P&O-er).

Opbouw van je pensioen

De opbouw van je pensioen gaat via een zogeheten middelloonregeling met een (voor 5 jaar) vaste premie (ook wel: CDC-regeling, Collectieve Defined Contribution).
Een middelloonregeling betekent dat de hoogte van je pensioen straks afhangt van het salaris dat je gemiddeld hebt verdiend tijdens je dienstverband bij Sligro Food Group. Elk jaar bouw je een stukje pensioen op. De grootte van dat stukje kan per jaar verschillen. Dat hangt af van de financiële positie van ons fonds.
Een kenmerk van deze CDC-regeling is dat jij en je werkgever Sligro Food Group zekerheid hebben over de premie die voor de pensioenregeling wordt betaald; die ligt namelijk voor vijf jaar vast (tot en met 2019). Het risico zit in het stukje opbouw. Als blijkt dat deze premie niet genoeg is om je pensioenopbouw te betalen, kan het pensioenfonds besluiten dat je minder pensioen opbouwt in een bepaald jaar.
Meer informatie over hoe je pensioenopbouw er uitziet, lees je bij de uitleg over hoe je zelf je pensioen kunt uitrekenen.

Volledige pensioenreglement

Wil je precies weten wat er in je pensioenreglement staat? Download hier het volledige reglement.