Wat is pensioen?

De bouwstenen van je pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat je ontvangt als je stopt met werken. Je krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
 3. van een bank of verzekeraar als je zelf bijspaart voor extra pensioen

Wanneer we spreken over (jouw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat je via je werkgever Sligro Food Group Nederland (hierna: je werkgever) opbouwt bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna: ons fonds).
Je bent deelnemer bij ons fonds als tijdens het dienstverband met je werkgever de voorwaarden van de cao Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) op je van toepassing zijn.

Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer je stopt met werken, ontvang je in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld wanneer men een uitkering van overheidswege kan krijgen:

 • als je met pensioen gaat
 • als je arbeidsongeschiktheid raakt of
 • als je partner overlijdt

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd)
 • Anw Afkorting voor Algemene nabestaandenwet. Uitkering die je partner mogelijk krijgt van de overheid als je komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan je partner ontvangen na je overlijden)
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvang je bij arbeidsongeschiktheid)

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wil je meer informatie over deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via je werk kun je aanvullend pensioen opbouwen bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Als dat het geval is en je met pensioen gaat, ontvang je een aanvullend pensioen van dit fonds en/of de verzekeraar. Het pensioen is een aanvulling op het AOW-pensioen van de overheid. Je werkgever heeft voor haar medewerkers die onder de cao Groothandel in Levensmiddelen (hierna: GIL-cao) vallen een pensioenregeling bij ons fonds.

3. Bank of verzekeraar

Afhankelijk van je financiële situatie en je wensen voor later, kun je ook zelf je pensioen van de overheid of een pensioenfonds/verzekeraar aanvullen. Bijvoorbeeld door:

 • extra te sparen
 • te beleggen of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar